Het doel van onze dienst ‘omgevingszorg’ is het garanderen van de kwaliteit van de buitenruimte en het verbeteren van die kwaliteit. Wij zijn erg kritisch op onze eigen kwaliteit en willen onze afspraken nakomen. Daarom voeren wij steekproeven uit, om onze eigen kwaliteit te garanderen. Om te controleren of wij doen wat we beloven. Informeren en communiceren zien wij hierbij als een belangrijk middel om succes te behalen. Als bedrijf of instelling heeft u zelf ook inzicht in deze steekproef, mits u dit wilt.

Meten van kwaliteit

Wij beoordelen de kwaliteit van het terrein door met CROW-beeldmeetlatten te werken. Hiermee maken we ambitieniveaus visueel, waardoor we verschillen laten zien en laten we zien wat het kwaliteitsniveau in onze overeenkomst inhoudt. Het meetmoment is een momentopname. Dit betekent dat mogelijke onvolkomenheid niet direct hoeft te betekenen dat de afspraken niet zijn nagekomen. Wij informeren onze klanten wel over de status en de vervolgacties. Wij willen hiermee beter communiceren door het visueel te maken voor de klant en voor onszelf.

Subdiensten

” Echte vakmannen. Schitterende bakstenen afscheiding hebben ze gerealiseerd. “
” Heel blij met onze nieuwe tuin! “