Heem Natuurontwikkeling

Heem Natuurontwikkeling is een kenniscentrum op het gebied van natuur in een omgeving met gebouwen. Heem is onderdeel van Ciran Nederland BV en de Koninklijke Ginkel Groep is licentiehouder van Heem Natuurontwikkeling. De Koninklijke Ginkel Groep is het moederbedrijf van Van der Eijk. Hierdoor hebben wij toegang tot de kennis en ervaring met betrekking op natuurontwikkeling en kunnen wij deze kennis en ervaring inzetten.

Heem Natuurontwikkeling draagt bij aan de natuurlijke leefomgeving. Dit doen zij zowel voor stedelijk als landschappelijk gebied. Dit doet Heem onder andere door:

  • Het benutten en verder uitbouwen van ecologische structuren
  • Integreren van natuurontwikkeling in groenvoorzieningen

Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstelling van de opdrachtgever en de functie van het gebied. Heem is voorstander van inheemse soorten inzaaien die natuurlijk in een gebied voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat deze inzaai de natuurlijke ontwikkeling versnelt en aantrekkelijke vegetaties oplevert. Wij gebruiken alleen streng geselecteerde inheemse zaden.

Kennis is heel belangrijk bij natuurontwikkeling. Dit is dan ook de kern van onze visie en van onze aanpak. Wij hebben het dan over kennis van de samenhang in leefgemeenschappen en kennis van flora en fauna. Hierdoor realiseren wij de doelstelling van onze opdrachtgever. De juiste vegetatie zorgt namelijk voor een goede leefomgeving voor vlinder, vogels of andere diersoorten.

Heem is dus onze leverancier van kennis en ervaring binnen natuurontwikkeling.

Subdiensten

” Echte vakmannen. Schitterende bakstenen afscheiding hebben ze gerealiseerd. “
” Heel blij met onze nieuwe tuin! “