Braakliggende terreinen geven soms problemen met beschermde planten of dieren, waardoor u risico loopt op juridische problemen. De regeling Tijdelijke Natuur is een ontheffing hierop. Het is een ontheffing op de flora- en faunawet. Natuur krijgt een kans op braakliggende terreinen, zonder dat u het terrein moet maaien of braak moet houden. Zelfs als er beschermde soorten zich vestigen op het terrein, loopt u geen risico op problemen.

Een ontheffing is belangrijk, omdat beschermde diersoorten uw plannen met het terrein kunnen verstoren wanneer u geen ontheffing heeft. Tijdelijke Natuur heeft daarnaast een maatschappelijk draagvlak, omdat het gelegenheid tot recreatie biedt.

Van der Eijk heeft samen met Heem meerdere samenwerkingen met ecologische adviesbureaus. Samen met hen kunnen wij het volgende uit handen nemen:

  • Aanvragen ontheffing
  • Inrichten terrein
  • Het bouwrijp maken van het terrein
  • Eventuele verplaatsing beschermde diersoorten
  • Communicatie rondom het project

Wij nemen uw zorgen graag uit handen. Neem vandaag nog contact met ons op en voorkom problemen met beschermde soorten op uw terrein.

 

Subdiensten

” Echte vakmannen. Schitterende bakstenen afscheiding hebben ze gerealiseerd. “
” Heel blij met onze nieuwe tuin! “