Dat klimaatadaptatie ook bij renovatie van de ‘gewone straat’ toegepast kan worden, blijkt uit het voorbeeld in de gemeente Midden Delfland. Bij een doorsnee jaren ’70-’80 straat in Maasland moest de 40 jaar oude straat opnieuw ingericht worden. De gemeente heeft daarbij de kans aangegrepen om samen met bewoners de straat te verduurzamen en klimaat adaptief in te richten.

Wat voor Mark Rotteveel van de Koninklijke Ginkel Groep begon als een vraag om mee te denken over het sortiment beplanting in de wadi (infiltratiesloot voor regenwater), is uitgegroeid tot de engineering van een compleet regenwaterbuffersysteem. Maar dan wel op basis van boeren verstand: toepassing van de juiste materialen en de juiste opbouw zonder dure constructieve ingrepen.

Resultaat: een straat waar water niet alleen in infiltreert (en verdwijnt) in een wadi die bestaat uit gras en riet, maar een straat die water vasthoudt voor droge perioden, minimaal verhard is, bijdraagt aan biodiversiteit, er mooi en verzorgd uit ziet en zorgt voor een prettig leefklimaat!

Samen met Edwin Bom en Michael Moerman van de gemeente Midden Delfland is het ontwerp, wat is opgesteld in overleg met de bewoners, uitgewerkt tot een werkend klimaatadaptief concept.

Speciale wadi
Bijzonder onderdeel in het concept is de uitwerking van de wadi’s. In deze groenstroken van amper 2 meter breed wordt een groot deel van het water van de verhardingen opgevangen, vastgehouden en beschikbaar gesteld aan de beplanting in droge perioden. Door de toepassing van de juiste materialen is het mogelijk om in deze wadi 30.000 liter water te bufferen.  Dit water is vervolgens weer beschikbaar in droge perioden voor een grote variatie aan vaste planten en bomen. Daardoor kan de beplanting zich optimaal ontwikkelen en hun bijdrage leveren aan het leefklimaat en de biodiversiteit in de straat.

Bijvangst van deze samenwerking tussen de gemeente en de Koninklijke Ginkel Groep is dat het gehele ontwerp, waaronder de fundering van de grasparkeerplaatsen met het TTE-systeem, groentechnisch geoptimaliseerd is. Door het toepassen van de juiste onderlagen kan het gras zich optimaal ontwikkelen, is waterinfiltratie mogelijk en wordt toch een stabiele ondergrond gecreëerd.

Klimaatadaptie kan overal
Belangrijkste les uit dit project: ook in een smalle woonstraat kan klimaatadaptatie optimaal worden toegepast! Dé succesfactor daarin is het vroegtijdig betrekken van specialisten én integraal (groen en civiel) aanpakken van de casus. Dan blijkt er veel mogelijk, ontstaat er respect en een constructieve houding tussen de disciplines en wordt het optimale resultaat behaald!
En: vergeet de bewoners niet te betrekken! Hiermee is draagvlak gecreëerd voor klimaatadaptatie en biodiversiteit en is de betrokkenheid bij de nieuwe straatinrichting enorm vergroot.

Engineering: Mark Rotteveel (projectadviseur Koninklijke Ginkel Groep)
Uitvoering: Hoveniersbedrijf P. van der Eijk, Den Hoorn (onderdeel van Koninklijke Ginkel Groep)