Het toepassen van natuurlijke vegetaties in stedelijke en landschappelijke omgeving. Dat is het doel van Heem Natuurontwikkeling. Wij adviseren, realiseren en beheren.

Hiervoor zijn inheemse zaden nodig. Deze vermeerderen wij op de kwekerij. Dit gebeurt onder strikte condities. Kennis en ervaring is heel belangrijk bij deze activiteiten. Wij begeleiden projecten en geven garantie op het eindbeeld hiervan. Dit kunnen wij, omdat wij alle kennis en ervaring in huis hebben.

Biodiversiteit vergroten

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan genen, soorten en ecosystemen in een bepaalde regio. De juiste biodiversiteit betekent een natuurlijke leefomgeving. De biodiversiteit is een belangrijke graadmeter om de omstandigheden van het milieu in een regio te bepalen. Een regio met een hoge biodiversiteit is een goede plek voor mensen om te leven, omdat het de omgeving een hoge belevingswaarde geeft.

Het is dus niet zo dat biodiversiteit alleen belangrijk is voor flora en fauna. Het doel van HEEM is om deze biodiversiteit te vergroten. Dit doen zij bijvoorbeeld door omstandigheden te creëren die bepaalde soorten ondersteunen. Doelvegetatie is een toepassing die HEEM hiervoor gebruikt. Doelvegetaties worden bewust aangebracht, omdat sommige vogels, vlinders, zoogdieren of amfibieën er afhankelijk van zijn.

De natuurtechnisch adviseur houdt zich iedere dag bezig met het ontwikkelen en terugbrengen van natuurlijk in stedelijk gebied. De adviseur is verbonden aan HEEM en hij is gespecialiseerd in inheemse kruidenrijke vegetaties. Zijn focus is om stedelijk gebied te combineren met natuur. Hij is te alle tijden realistisch en praktisch, maar durft creatief te zijn en grenzen op te zoeken.

Om de biodiversiteit in stedelijk gebied te versterken, is het ontwikkelen van inheemse, autochtone natuurlijke vegetaties in de woonomgeving van mensen erg belangrijk. Dit is dan ook een groot onderdeel van het kenniscentrum. Door het ontwikkelen van natuur in de directe leefomgeving van mensen wordt de natuurbeleving van mensen vergroot. Het nodigt uit om naar buiten te gaan en te bewegen!

Advies en ondersteuning door HEEM

Zoals hierboven beschreven houdt HEEM zich bezig met de ontwikkeling van inheemse kruidenvegetaties. Daarnaast houdt HEEM zich bezig met adviseren en ondersteunen op het gebied van ecologische vraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Quick scans flora & fauna uitvoeren
  • Natuurtechnisch adviseren
  • BREEAM beoordelen van een plan

Wilt u meer weten over het adviseren, realiseren en beheren van HEEM Natuurontwikkeling? Neem dan contact met ons op.

” Echte vakmannen. Schitterende bakstenen afscheiding hebben ze gerealiseerd. “
” Heel blij met onze nieuwe tuin! “